Wylicz swoją składkę
Ubezpieczenie OC

Jeśli szukasz atrakcyjnej oferty ubezpieczeniowej dla Twojego pojazdu, a zarazem dopasowanej do Twoich potrzeb, razem znajdziemy najkorzystniejsze ubezpieczenie. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni naszych klientów przed finansowymi konsekwencjami powstałych szkód wobec osób trzecich. Z ubezpieczenia OC są pokrywane koszty zarówno zniszczonego mienia, jak i wszelkie szkody osobowe. W naszych placówkach najszybciej znajdziesz najlepsze oferty z różnych towarzystw ubezpieczeniowych i dowiesz się czy w obu powyższych przypadkach należy kierować się tylko ceną. Nasza firma współpracuje z czołowymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jak: PZU, MTU, COMPENSA, LINK4, WARTA, TUZ, AXA, ALLIANZ, CONCORDIA, GOTHAER, GENERALI, HESTIA, PROAMA I INNE
Korzystając z takiego dużego wachlarzu firm ubezpieczeniowych możemy zaproponować naszym klientom atrakcyjne ubezpieczenie. Ubezpieczenie komunikacyjne OC możemy również wzbogacić o dodatkowe ubezpieczenia będące uzupełnieniem twojej ochrony. Dlatego też proponujemy naszym klientom dodatkowo pomoc w razie awarii lub wypadku pojazdu w formie ubezpieczenia assistance, które zapewnia pomoc w odholowaniu Twojego pojazdu.
Natomiast dodatkową ochroną przy ubezpieczeniu komunikacyjnym jest ubezpieczenie NNW nie tylko pasażerów, ale i kierowców, które to zapewnia świadczenie po wypadku jeśli nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć członka zdarzenia. Niektórzy klienci posiadający pojazdy ubezpieczają się jedynie od odpowiedzialności cywilnej tj. Ubezpieczenie OC bez jakiegokolwiek dodatkowego ubezpieczenia, inni klienci wzbogacają swoje podstawowe ubezpieczenie OC o dodatkową ochronę jak ubezpieczenia AC. Dlatego posiadamy również pakietowe ubezpieczenia OC wraz z ubezpieczeniem AC lub Minicasco. Tę propozycję oferujemy każdym klientom jednakże to Ty decydujesz jakie ubezpieczenie jest dla Ciebie najkorzystniejsze.
Zapraszamy wszystkich do współpracy. Zadzwoń jeśli masz jeszcze jakieś wątpliwości lub wypełnij formularz na naszej stronie, a my przedstawimy Ci najkorzystniejsze UBEZPIECZENIE.


Ubezpieczenie AC

Potrzebujesz dobrego, a zarazem atrakcyjnego ubezpieczenia pojazdu, razem wyszukamy najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia AUTOCASCO. Z dobrym ubezpieczeniem AC możesz spać spokojnie, samo OC nie zapewnia dobrej ochrony w przypadku kolizji z Twojej winu lub kradzieży pojazdu. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej chroni naszych klientów przed finansowymi konsekwencjami powstałych szkód wobec osób trzecich. Ubezpieczenie Autocasco jest dobrowolne dodatkowe ubezpieczenie samochodu, motocykla czy innego pojazdu mechanicznego. Towarzystwa ubezpieczeniowe posiadają w swojej ofercie indywidualne warunki na ubezpieczenie AUTOCASCO wraz z ich zakresem odpowiedzialności w przeciwieństwie do ubezpieczenie OC, które jest regulowane przez ustawę. Ubezpieczenia AC zwalniają ubezpieczonych z kosztów ponoszonych z tytułu napraw pojazdu z winy leżącej po ich stronie (odpowiedzialności za szkodę) lub utraty pojazdu (zależy od wybranej opcji).
Rynek zaopatruje nas w szereg różnych ofert Autocasco począwszy od minicasco, które obejmuje częściowy udział w szkodzie lub jedynie w przypadku kradzieży pojazdu, po te najbogatsze, które zabezpieczają nas przed uszkodzeniem związanych z wszystkimi warunkami atmosferycznymi i szkodami powstałymi w wyniku kolizji lub wypadku oraz aktu wandalizmu czy kradzieży. Cena za ubezpieczenie AC jest zależne w dużym stopniu od wybranych wariantów samego ubezpieczenia (zakresu odpowiedzialności) oraz wartości pojazdu.
AUTOCASCO wymagają wszystkie firmy leasingowe na swoje pojazdy przez nich finansowane. Leasing oraz w większości pojazdów zakupionych w kredycie samochodowym takie ubezpieczenie muszą posiadać.
Nasza firma współpracuje z czołowymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jak: PZU, MTU, COMPENSA, LINK4, WARTA, TUZ, AXA, ALLIANZ, CONCORDIA, GOTHAER, GENERALI, HESTIA, PROAMA I INNE. Korzystając z naszych usług otrzymasz szeroka gamę produktów związanych z AC i nie tylko. Doradzimy jaki opcje są dla Państwa najkorzystniejsze, a które są tylko zbędnym dodatkiem. Zapraszamy po Autocasco do naszych placówek.


Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje bardzo szeroki zakres ryzyk i można je zaliczyć do grona ubezpieczeń osobowych. W NNW ochroną objęte jest życie lub zdrowie człowieka, zaliczane do najważniejszych dóbr w życiu człowieka. Stąd właśnie wywodzi się ich nazwa – ubezpieczenia osobowe, jednak NNW nie jest ubezpieczeniem na życie. Wbrew temu ubezpieczenie NNW należą do tej samej, co one grupy ubezpieczeń osobowych, ze względu na przedmiot ochrony. W ubezpieczeniu NNW świadczenia ubezpieczenia uzależnione są od doznanych przez ubezpieczonego nieszczęśliwego wypadku skutki określone w warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków występują jako samodzielne ubezpieczenia, często jednak stanowią one część szerszego w swym zakresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel proponuje nam pakiety ubezpieczeniowe łącząc swoje produkty najczęściej występujących w obrocie komunikacyjnych, są one uzupełniającymi ubezpieczeniami np. przy korzystaniu z pojazdu mechanicznego.
Dobrze zawarte ubezpieczenie NNW jest idealnym rozwiązaniem, z którego polecamy korzystać, tym bardziej że z każdego z zawartych ubezpieczeń NNW otrzymamy niezależne świadczenia, co więcej dopuszcza się w takich sytuacjach kumulację świadczeń. Świadczenie jest otrzymywane również niezależnie od świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W celu uzyskania świadczenia z ubezpieczenia NNW o stosunkowo relatywnie wysokie powinniśmy korzystać z ubezpieczenia z wysoką sumą ubezpieczenia, gdyż właśnie od tego zależy wysokość naszego świadczenia.

Ubezpieczenie krótkoterminowe

Ubezpieczenie OC zgodnie z ustawą jest ubezpieczeniem obowiązkowym dla każdego właściciela pojazdu, którego pojazd podlegają rejestracji. Polisę zawiera się w celu ubezpieczenia pojazdów od odpowiedzialności cywilnej za wszelkie szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu. Standardowo umowy OC zawierane są na okres dwunastu miesięcy. W niektórych przypadkach ubezpieczenia OC można jednak ubezpieczyć pojazdu na krótszy okres. Wychodząc na przeciw takim potrzebą do swojej oferty dodaliśmy ubezpieczenie OC krótkoterminowe. Polisę OC krótkoterminową mogą zawrzeń:
    Osoby posiadające pojazd zarejestrowany na okres czasowy.
    Osoby posiadające pojazd zarejestrowany za granicą i przewożonych na terytorium Polski, bez ważnego ubezpieczenia OC bądź Zielonej Karty. Przedsiębiorcy, których działalność polega na kupnie i sprzedaży pojazdów, najczęściej są to np. komisy samochodowe. 
Ubezpieczenie komunikacyjne krótkoterminowe zawierane jest ne 30 dni. Po tym okresie bak konieczności wypowiadania umowy, a w naszych placówkach posiadamy konkurencyjne ceny.
Polisy krótkoterminowe zawierane są na okres 30 dni, bez obowiązku jej wypowiadania. Ubezpieczenie to automatycznie wygasa po tym okresie.