Wylicz swoją składkę
Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków obejmuje bardzo szeroki zakres ryzyk i można je zaliczyć do grona ubezpieczeń osobowych. W NNW ochroną objęte jest życie lub zdrowie człowieka, zaliczane do najważniejszych dóbr w życiu człowieka. Stąd właśnie wywodzi się ich nazwa – ubezpieczenia osobowe, jednak NNW nie jest ubezpieczeniem na życie. Wbrew temu ubezpieczenie NNW należą do tej samej, co one grupy ubezpieczeń osobowych, ze względu na przedmiot ochrony. W ubezpieczeniu NNW świadczenia ubezpieczenia uzależnione są od doznanych przez ubezpieczonego nieszczęśliwego wypadku skutki określone w warunkach ubezpieczenia. Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków występują jako samodzielne ubezpieczenia, często jednak stanowią one część szerszego w swym zakresie ubezpieczenia. Ubezpieczyciel proponuje nam pakiety ubezpieczeniowe łącząc swoje produkty najczęściej występujących w obrocie komunikacyjnych, są one uzupełniającymi ubezpieczeniami np. przy korzystaniu z pojazdu mechanicznego.
Dobrze zawarte ubezpieczenie NNW jest idealnym rozwiązaniem, z którego polecamy korzystać, tym bardziej że z każdego z zawartych ubezpieczeń NNW otrzymamy niezależne świadczenia, co więcej dopuszcza się w takich sytuacjach kumulację świadczeń. Świadczenie jest otrzymywane również niezależnie od świadczenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) czy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. W celu uzyskania świadczenia z ubezpieczenia NNW o stosunkowo relatywnie wysokie powinniśmy korzystać z ubezpieczenia z wysoką sumą ubezpieczenia, gdyż właśnie od tego zależy wysokość naszego świadczenia.

Zdjecia

Obejrzyj zdjęcia z pracy naszego produktu
Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW

zobacz/udostępnij
Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW

zobacz/udostępnij
Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie NNW

zobacz/udostępnij