Dane właściciela

Proszę podać dane właściciela pojazdu na którego będzie wystawiona Polisa. Pamiętaj, czym więcej podasz danych tym dokładniejszą dostaniesz propozycję ubezpieczenia.

Dane samochodu

Proszę podać dane pojazdu, który będzie ubezpieczony

Użytkownik niniejszym wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez spółkę ePrzedsiębiorca Sp. z. o.o. w celu oferowania produktów i usług, a w szczególności usług ubezpieczeniowych oraz na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną. Informujemy, że udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, a osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również prawo do pisemnego żądania zaprzestania ich przetwarzania.